Đang tải dữ liệu ...
Đại gia đình Nhân Sinh › Nội quy
Cập nhật: 01/01/2015 
Biên bản quyết định: V/v thông qua kỷ luật TV Nhân Sinh
- THÀNH VIÊN: NGUYỄN THÀNH MINH TUẤN (31/12/2014) - Đã tham gia sinh hoạt CLB Nhân Sinh đầu tiên từ ngày 23/12/2012 trong hành trình: Trái Tim Di Đà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Thạnh Lộc, Q.12 cho đến nay ngày 31/12/2014.

- Đăng ký thành viên tự nguyện tham gia tổ chức.

- KỶ LUẬT: Thể theo Tôn chỉ - Nội quy – Và những điều cần biết về CLB Nhân Sinh. Trong đó về việc thành viên đã được Ban chủ nhiệm CLB nhiều lần nhắc nhở trong việc quy phạm nội quy, cũng như phong cách của một thành viên, tình nguyện viên trong công tác thiện nguyện, tham gia tổ chức bạn. 

- Trong mục VII. QUYỀN LỢI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Phần 3: KỶ LUẬT

-Khiển trách

-Cảnh cáo

-Loại khỏi tổ chức

-Chịu sự kỷ luật, nếu vi phạm Hiến pháp và Pháp luật nhà nước đã ban hành. Xem chi tiết: http://nhansinhclub.com/news.php?auto=1&id=1670

* Trong đó thành viên Nguyễn Thành Minh Tuấn sẽ bị hình thức kỷ luật ra khỏi tổ chức Nhân Sinh.

- LÝ DO: Đã vi phạm ĐIỀU 8 theo Nội quy và Nguyên tắc hoạt động của Nhân Sinh. Xem chi tiết ĐIỀU 8 tại đây:http://nhansinhclub.com/news.php?auto=1&id=1670

- Nay thay mặt Ban chủ nhiệm CLB Nhân Sinh thường trực CLB quyết định thông qua V/v chính thức thành viên này ra khỏi tổ chức Nhân Sinh.


- Khi chính thức ra thông báo này, thì Nguyễn Thành Minh Tuấn sẽ không còn là một thành viên trong tổ chức Nhân Sinh và Ban Chủ Nhiệm CLB sẽ không chịu trách nhiệm về mọi phát ngôn, hành động,…của thành viên có liên quan đến tổ chức, cũng như những thành viên của CLB Nhân Sinh và các tổ chức bạn.

- Biên bản này xin gởi đến toàn thể thành viên BCN, toàn thể thành viên Nhân Sinh trong và ngoài nước, Mạnh thường quân, và các tổ chức bạn.

TM. Ban Chủ Nhiệm. 31/12/2014.

Thường trực CLB (đã thông qua).

BAN CHỦ NHIỆM


Điện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :