Đang tải dữ liệu ...
Hoạt động Nhân Sinh › Tin tức
Cập nhật: 20/02/2017 
Thông báo: V/v Biên bản bổ nhiệm Thành viên Ban Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh (20/02/2017)
TP. HCM. Ngày 20 tháng 02 năm 2017.

Sau quyết định thông qua tại Phiên họp nội bộ Ban Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh (ngày 19/02/2017) dưới sự chủ trì của Đại Đức Thích Giác Nhường - Cố vấn CLB Nhân Sinh và các Trưởng, Phó ban trong Ban chủ nhiệm. Đồng thời cũng được sự Thông qua của Đại Đức Giác Minh Luật - Chủ nhiệm CLB Nhân Sinh.

CLB Nhân Sinh bổ sung cơ cấu nhân sự lãnh đạo CLB Nhân Sinh trong năm 2017.

Dưới sự thống nhất, biểu quyết của Ban Chủ Nhiệm chính thức quyết định như sau:

BỔ SUNG CƠ CẤU BAN CHỦ NHIỆM:

- TRƯỞNG BAN THỦ QUỸ: QUAN SANG
- PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG: HÀ THỊ ÁI MY
Theo đó các Thành viên được bổ nhiệm nêu trên sẽ tiếp quản vai trò lãnh đạo, cùng với các Trưởng ban, Phó ban đương nhiệm đoàn kết, đưa CLB Nhân Sinh phát triển hơn nữa.

Từ ngày ra thông báo này, Các thành viên được bổ nhiệm chính thức trở thành thành viên Ban Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh.

Mục đích bổ nhiệm: Nhằm hỗ trợ, kết nối những tấm lòng thiện nguyện chung lo cho những công tác hoạt động của CLB Nhân Sinh trong việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Cũng như những hoạt động ngoại khóa, Thiền tập – Pháp thoại, Giao lưu tu học do CLB Nhân Sinh phát động tổ chức.

Mong rằng sau khi chính thức trở thành Chánh thủ quỹ và Phó ban truyền thông, Quan Sang và Ái My sẽ nổ lực, chung tay với Ban Chủ Nhiệm đương nhiệm, sẽ cùng nhau nổ lực với tôn chỉ “NHỮNG TRÁI TIM CHUNG MỘT NHỊP ĐẬP”.

- 4 YẾU TỐ CẦN CÓ CỦA MỘT THÀNH VIÊN NHÂN SINH

1. YÊU NHÂN SINH
2. NIỀM TIN VÀ TRÁCH NHIỆM
3. DẤN THÂN VÀ PHỤNG SỰ
4. TỰ HÀO VỚI NHÂN SINH.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

Quyết định thông qua cơ cấu lãnh đạo Nhân Sinh, ngày 20/02/2017

TP. HCM, 20/02/2017

CHỦ NHIỆM CLB NHÂN SINH

Đại Đức GIÁC MINH LUẬTĐiện thoại:
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :